Everton

آیا چلسی می تواند سرمربی پیشین مورینیو را شکست دهد؟
دسامبر, 2019 بدون نظر خبر ورزشی
آیا اورتون در برابر آرسنال عجیب و غریب است؟ در زمان نوشتن قرارداد به ترتیب نه کارلو آنچلوتی و نه میکل آرتتا به عنوان مدیران اورتون و آرسنال انتخاب نشدند. با این وجود هیچ مسئولیتی نخواهند داشت، زیرا دو طرف روز شنبه با یکدیگر روبرو می شوند و منجر به وضعیت کنجکاو سرپرستان دونکان فرگوسن و ...
ادامه مطلب